زندگی یک اتاق با دو پنجره نیست!

                         زندگی هزاران پنجره دارد!

پنجره عشق،امید،افسوس،دلتنگی،نا امیدی و....

روزی از پنجره امید به زندگی نگاه کردم ، زندگی ام پر شور و هیجان و سادگی و نجابت شد. 

روز دیگر ازپنجرۀ ناامیدی به زندگی نگاه کردم و احساس کردم میخواهم گریه کنم و سکوتی بر تمام خواسته ها و

آرزوهایم روانه کنم...

روزی دیگر از پنجرۀ امیدواری به زندگی نگاه کردم و احساس کردم که می خواهم دنیا را تغییر بدهم...

عمر کوتاه است و هریک امکان دارد فرصت این را نداشته باشیم تااز تمام این پنجره ها به زندگی نگاه کنیم.

من تصمیم گرفتم که از بین همۀ پنجره ها ، پنجره ای انتخاب کنم که پر از حس های مثبت است به زندگی

نگاه کنم:

               پنجره ای رو به آسمان.....

لطفا نظر بدید...


ادامه مطلب

تاريخ : پنجشنبه 21 دی 1396 | 0:04 | نویسنده : معصومه امینی |

روبه رو پنجره می ایستم. چشمانم را می بندم و پنجره را باز می کنم. چه صدای دلنشینی....

صدای برخورد قطره های باران به شیروانی...

صدایی آرامش بخش که مثل مسکنی برای ذهن هایی که پر از مشغله های فراوان است.

خوشبحال خاک....

خوش بحال خاک که تمام آلودگی هایش، پاکی را با قطرات باران بدست می آورد....

خوش بحال آسمان که هنگام بارش باران تمام سیاهی های دلش را به قطره های باران می سپارد...

باران بعضی انسان ها را یاد دلتنگی هایشان می اندازد و بعضی دیگر را آرام می کند. قدم زدن زیر باران

بسیار دلچسب است اما...


ادامه مطلب

تاريخ : شنبه 23 دی 1396 | 22:04 | نویسنده : معصومه امینی |